AncestryDNA – etnicitetsuppskattningar: Hur det fungerar och uppdateringar för 2022

Hur gör AncestryDNA® för att räkna ut procentandelarna i ditt etnicitetsresultat? Vi gör det genom att titta på genetiska markörer i ditt saliv och jämföra sektioner av ditt DNA med referensgruppers DNA från olika regioner. På detta sätt kan vi uppskatta varifrån det är mest troligt att ditt DNA härstammar. I denna video beskrivs bland annat hur processen fungerar. I del två av videon belyser vi de uppdateringar och tillägg som gjorts av DNA-regioner 2022. Även om vi inte har något DNA från en ny region, kommer ditt resultat nu att vara mer exakt än tidigare. Titta på videoklippet och kontrollera sedan dina senaste DNA-resultat.

Subscribe: http://bit.ly/AncestrySubscribe

About Ancestry:
Start your family history journey today with Ancestry®. With our massive collection of historical records, access to family trees, and DNA technology, we’re here to help you discover your personal history.

Connect with Ancestry:
Visit Ancestry’s Official Site: https://www.ancestry.com/
Like Ancestry on Facebook: http://bit.ly/AncestryFB
Follow Ancestry on Twitter: http://bit.ly/AncestryTwitter
Follow Ancestry on Instagram: http://bit.ly/AncestryIG